Opće informacije

Saznajte malo više o nama, uslugama koje pružamo...

GOSPODARENJE OTPADOM - Kako onundit smeće?

Korisni otpad koji se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati zbrinimo pravilno i priroda će nam reći HVALA !