Raspored odvoza otpada u ljetnoj sezoni

Objavljeno 14.06.2018.


Zbog povećanog opsega posla i ljetnih gužvi odvoz miješanog komunalnog otpada u ljetnoj sezoni odvija se svakodnevno u periodu od 04.00 h ujutro. Molimo građane da posude za miješani komunalni otpad koje treba isprazniti ostave prije dogovorenog vremena prikupljanja.