OBAVIJEST – pokrenut je postupak za gospodarenje komunalnim otpadom

Objavljeno 27.02.2020.

Rješenjem Ustavnog suda RH od 29. siječnja 2020. godine pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Slijedom navedenom, trgovačko društvo Rudej d.o.o. će od 01. veljače 2020. godine, glede pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada postupati na temelju Odluke  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug broj 06/19) i dijela Cjenika od 01.06.2019. godine.

 

Preuzimanje